Search
Close this search box.

Raad van Advies

Stichting VoorGrond kent een Raad van Advies.

De Raad adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd met betrekking tot de missie, visie, ambities en strategie van de stichting. De leden van de Raad van Advies zijn actief in het werkveld van de biodiversiteit; zij hebben een actieve binding met de doelstelling van de stichting.

De Raad van Advies wordt in 2023 samengesteld.