Zoek
Sluit dit zoekvak.

Over ons

Stichting VoorGrond wil de achteruitgang van biodiversiteit in Nederland keren. We willen bijdragen aan het herstel en behoud van plant- en diersoorten. Stichting VoorGrond gaat voor grond, voor een natuurinclusieve landbouw op een boerenland vol leven, voor burgers die betrokken zijn met het landschap om hen heen.

Onze visie

Stichting VoorGrond wil de achteruitgang van biodiversiteit in Nederland keren. We willen bijdragen aan het herstel en behoud van plant- en diersoorten. Stichting VoorGrond gaat voor grond, voor een natuurinclusieve landbouw op een boerenland vol leven, voor burgers die betrokken zijn met het landschap om hen heen.

Stichting VoorGrond realiseert deze visie door boeren in Nederland te activeren en te faciliteren om de overstap naar natuurinclusieve landbouw te maken. Stichting VoorGrond ondersteunt de aanpak van burgerinitiatieven die aan hetzelfde doel werken; de stichting wil graag met andere organisaties samenwerken om een langjarige, blijvende impact op de biodiversiteit in Nederland te realiseren.

Stichting VoorGrond gaat een langjarige monitoring van biodiversiteit ondersteunen en praktijkgericht onderzoek naar de revitalisering van cultuurgronden bevorderen. We willen onderzoeksvragen omtrent biodiversiteit initiëren, verzamelen, die bundelen in een jaarprogramma en daarop onderzoekers uitnodigen.

Informatie en verbetering van de kennis over biodiversiteit is van groot belang. Stichting VoorGrond levert daar een bijdrage aan door informatieve bijeenkomsten te organiseren, campagnes te voeren, educatief materiaal beschikbaar te stellen, etc..

Wat gaan we doen?

Stichting VoorGrond richt zich – vanuit haar statutaire doelstelling, als algemeen nut beogende instelling – op onderzoek, educatie en transitie naar biodiversiteit.

1.

Het ondersteunen van een langjarige monitoring van verbetering van biodiversiteit;

2.

Praktijkgericht onderzoek naar de revitalisering van cultuurgronden uitvoeren, onderzoeksvragen omtrent biodiversiteit verzamelen, in een jaarprogramma bundelen en hierop onderzoekers uitnodigen;

3.

Bevorderen dat agrariërs van intensieve naar natuurinclusieve landbouw overgaan, door het zichtbaar maken van de voordelen daarvan, het aanbieden van financiële ondersteuning voor plantmateriaal en voor herstructurerings- en inrichtingskosten voor percelen waar transitie naar extensieve landbouw gaat plaatsvinden;

4.

Het verwerven van landbouwgrond, in combinatie met en ter ondersteuning van burgerinitiatieven, om natuurinclusieve landbouw te realiseren;

5.

Het organiseren en ondersteunen van informatieve bijeenkomsten, en het voeren van campagnes ter verbetering van de kennis over biodiversiteit;

6.

Het bieden van een platform waar partijen informatie over verbetering van diversiteit kunnen uitwisselen en overleggen.

Voor grond

Grond is – ook letterlijk – de bodem onder ons bestaan: een levende bodem is de basis voor ons leven. De bodem barst van biodiversiteit. Van alle dieren op aarde leeft meer dan 95% in de bodem. Zeker een kwart van de biodiversiteit op aarde leeft ondergronds. Onder de grond is het veel drukker dan daarboven: de big five leggen het ruimschoots af tegen de tiny ten.
Wat krioelt er niet allemaal onder onze voeten? Schimmels en microben, bacteriën springstaarten, mijten, wortelluizen, oprolpissebedden en nog veel meer. Een wereld vol jagers en prooien, parasieten en weldoeners. In ongekende aantallen: in een theelepel grond kunnen wel tienduizend protozoa zitten – amoeben, raderdiertjes, trilhaardiertjes, pantoffeldiertjes – en één zo’n eencellig dierlijk organisme kan per dag wel tienduizend bacteriën eten.
Stichting VoorGrond richt zich met name op de biodiversiteit in de landbouwgebieden in ons land. Zo’n tweederde van het Nederlandse landoppervlak is landbouwgrond. Met een overgang van intensieve landbouw naar een kleinschaliger, natuurinclusieve landbouw, met een mix van akkerbouw en veeteelt, kan een grote rijkdom aan divers leven, aan soortenrijkdommen worden gewonnen. Daar gaan we voor, we gaan voor grond.

 

Biodiversiteit redden, het is nog niet te laat ….

Het is nog niet te laat om de biodiversiteit te redden. We kunnen de neergang nog stoppen, maar dan moeten we de wereld wel op zijn kop zetten. Bending the curve: om het tij te keren moet de natuur veel beter beschermd worden en onze voedselsystemen op de schop. Een transformatieve verandering is nodig, en dat vergt volgens ecologen een herinrichting van onze samenleving zodanig dat duurzaamheid de norm wordt. Met onze huidige levensstijl vragen we 1,6 keer zoveel van natuurlijke hulpbronnen als de aarde kan teruggeven. Dat is een onhoudbare situatie.

Biodiversiteit gaat niet over panda’s en tijgers, het gaat over ons. Over ons voedsel, ons drinkwater, geneesmiddelen. Het is ons natuurlijk kapitaal, gevormd door al het leven op aarde. Rond de 100 miljoen soorten, die in tienduizenden ecosystemen onze biodiversiteit vormen. En van al die soorten is 99% voor ons niet met het blote oog zichtbaar! Maar daarom niet minder belangrijk.
De mens is één van die 100 miljoen. We vinden ons verheven boven al het andere leven, maar we kunnen niet zonder. Een mens wordt in leven gehouden door miljarden micro-organismen die in en op ons lichaam wonen en werken, de klok rond, ons leven lang.
Wij zijn verantwoordelijk voor het behoud van ecosystemen, en voor de vitaliteit van deze systemen om het leven op aarde in stand te houden. Dat behouden is een vorm van zelfbehoud.