Stichting VoorGrond maakt biodiversiteit inzichtelijk

Ondersteun Onderzoek, Educatie en Transitie naar Biodiversiteit

Onze visie

Stichting VoorGrond wil de achteruitgang van biodiversiteit in Nederland keren.

Stichting VoorGrond wil de achteruitgang van biodiversiteit in Nederland keren. We willen bijdragen aan het herstel en behoud van plant- en diersoorten. Stichting VoorGrond gaat voor grond, voor een natuurinclusieve landbouw op een boerenland vol leven, voor burgers die betrokken zijn met het landschap om hen heen.

Aanpak

Stichting VoorGrond richt zich – vanuit haar statutaire doelstelling, als algemeen nut beogende instelling – op onderzoek, educatie en transitie naar biodiversiteit.

FAQ

Vind snel je antwoorden op vragen over o.a. meepraten, meebeslissen, risico’s en rendementit in Nederland keren. 

Biodiversiteit redden, het is nog niet te laat ….

Stichting VoorGrond wil de achteruitgang van biodiversiteit in Nederland keren.

Neem contact op

Voel je vrij om een vraag te stellen.

Activiteiten

Stichting Voorgrond steunt De Patrijs

VoorGrond maakt biodiversiteit inzichtelijk.

Fondsenwerving

Stichting VoorGrond gaat particulieren en bedrijven benaderen voor het doen van giften, incidenteel en periodiek, voor zowel specifieke projecten als de algehele doelstelling.

VoorGrond maakt biodiversiteit inzichtelijk.

Beheer & besteding van fondsen

Donaties en subsidies worden gebruikt om de doelstellingen te realiseren. De stichting zal een kleine reserve aanhouden om haar continuïteit te garanderen.

VoorGrond maakt biodiversiteit inzichtelijk.

Organisatie

Voorzitter van het bestuur van Stichting VoorGrond is Hans Zwagemaker (fiscalist / ondernemer). Recent zijn twee nieuwe bestuursleden aangetreden.

VoorGrond maakt biodiversiteit inzichtelijk.

Natuurinclusief boeren

‘Behalve dat we financieel bijdragen aan projecten die de biodiversiteit vooruithelpen, helpen we ook het doen van onderzoek, educatie en de landbouwtransitie.