Activiteiten

De 1 miljoen euro die Burgerboerderij De Patrijs zichzelf voor de crowdfunding als doel stelde, is inmiddels gehaald; dit dankzij honderden certificaten van Deelgenoten, talrijke donaties én ook veel leningen. Een grote bijdrage in de laatste categorie is van Stichting Voorgrond. ‘Het verhaal van De Patrijs klopt gewoon. Prima aanpak, door een stevig en deugdelijk team’, geeft bestuursvoorzitter Hans Zwagemaker aan.

Stichting Voorgrond steunt De Patrijs

Net als zovelen maakt Stichting Voorgrond zich zorgen over de achteruitgang van de biodiversiteit in Nederland. En dat niet alleen, ze doet er ook wat aan. Niet letterlijk door ‘handjes uit de mouwen’ technisch advies of het maken van herstelplannen, wel door mensen en initiatieven voor herstel van biodiversiteit financieel te ondersteunen.

Organisatie

Voorzitter van het bestuur van Stichting VoorGrond is Hans Zwagemaker (fiscalist / ondernemer). Recent zijn twee nieuwe bestuursleden aangetreden.
De leden van het bestuur ontvangen geen bezoldiging; zij hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie redelijkerwijs gemaakte kosten.

Stichting VoorGrond kent een Raad van Advies.
De Raad adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd met betrekking tot de missie, visie, ambities en strategie van de stichting. De leden van de Raad van Advies zijn actief in het werkveld van de biodiversiteit; zij hebben een actieve binding met de doelstelling van de stichting.

Stichting VoorGrond heeft geen personeel in dienst.