Search
Close this search box.

Doneren

Wij stellen uw donatie – een gift, schenking of legaat zeer op prijs. Kijk hieronder welke donatiemogelijkheden er zijn.

Eenmalige Donatie

U doneert eenmalig een bedrag.

Bij een donatie boven de €500 kunt u een specifiek bestedingsdoel aangeven, mits dat in onze statutaire doelstelling is genoemd (zie ook ‘Wat gaan we doen” op deze website).

Periodieke Donatie

U doneert periodiek een bedrag, dat kan zijn voor een aantal jaren of onbeperkt. Boven de €500 per jaarlijkse termijn kunt u een specifiek bestedingsdoel aangeven zoals hiervoor is vermeld.

Bij een periodieke donatie hanteert Stichting VoorGrond de overeenkomst zoals opgesteld en goedgekeurd door de Belastingdienst. Bekijk de website van de Belastingdienst voor meer informatie.

Bij een donatie met een specifiek bestedingsdoel vragen wij u om 10% van het te doneren bedrag een vrije bestemming te geven. Stichting VoorGrond kan met deze vrije donaties haar overige statutaire doelstellingen verwezenlijken.

Donatie

U kunt uw bijdrage overmaken op ons IBAN nummer: NL39 TRIO 0320 2171 91 t.n.v. Stichting VoorGrond Hilversum.

KvK nummer 82234442
RSIN nummer 8623 87 644

Wilt u met het bestuur in contact komen om uw bijdrage, eventueel in combinatie met het doel van de bijdrage, te bespreken dan horen wij graag van u via e-mail: info@voorgrond.nl